Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα-διάδρομοι, ποδήλατα, stairs κλπ. – είναι στην διάθεση των αθλούμενων, που με την καθοδήγηση των υπεύθυνων γυμναστών δίνουν τη δυνατότητα σωστής άσκησης και παρακολούθησης της βελτίωσης ατομικής απόδοσης.

Έτσι, ενώ παράλληλα αυξάνονται οι ατομικές επιδόσεις, ανάλογα με δυνατότητες του κάθε μέλους, αποφεύγεται κάθε κίνδυνος πρόκλησης ή επιδείνωσης πιθανών προβλημάτων υγείας.