Στο τμήμα FITNESS, το κάθε μέλος με την καθοδήγηση του ειδικού γυμναστή μας θα αποκτήσει το δικό του ατομικό πρόγραμμα γύμνασης, που καταρτίζεται ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιδιώξεις και με το βαθμό γύμνασης που ήδη έχει.

Η αρτιότητα των πλέον σύγχρονων οργάνων που διαθέτει το γυμναστήριο ΑΘΛΟΣ, μαζί με την καθοδήγηση του γυμναστή, είναι ικανά στοιχεία για να αντιμετωπιστεί το κάθε θέμα και να δοθούν λύσεις ακόμα και για την αποκατάσταση βλαβών από τραυματισμούς.

Τα προγράμματα με βάρη δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το γυμναστήριό μας και είναι και αυτά ειδικευμένα και ατομικά για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μας μέλους.

Ασκήσεις αλτήρων, πάγκων, μπάρας, τροχαλίας κλπ, δυναμώνουν και γραμμώνουν τα σώμματα των μελών μας, ανάλογα με τις δικιές τους επιθυμίες.